Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BBQ BOOT DORDRECHT / Rondvaart sloepen Dordrecht.

Hoofdstuk 1 – Definities.

Artikel 1
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de verhuurder: BBQ boot Dordrecht/Rondvaartsloepen Dordrecht, die bedrijfsmatig rondvaarten en groepsvaarten verzorgd.
b. de huurder/ gast: Hij (natuurlijk persoon) die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument), tegen betaling diensten van de verhuurder afneemt.

Hoofdstuk 2 – Aansprakelijkheid.

Artikel 2

BBQ boot Dordrecht/Rondvaartsloepen Dordrecht kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door BBQ boot Dordrecht/Rondvaartsloepen Dordrecht. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boot huur van de betreffende vaart. Minderjarige kinderen vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van de ouders en/of verzorgers. Op verzoek kan er voor kleine kinderen kosteloos voor zwemvesten worden gezorgd.

Hoofdstuk 3 – Annulering.

Artikel 3
a. Voor het annuleren van uw boeking en/of catering zie onze algemene informatie die u tijdens uw aanvraag heeft ontvangen.
b. Klachten over de huur- en of boekingsovereenkomst en de uitvoering daarvan dienen schriftelijk en correct omschreven binnen een redelijke termijn (8 weken) bij de verhuurder ter kennis worden gebracht.

Hoofdstuk 4 – Betaling.

Artikel 4
a. Rondvaart: uw rondvaart reserveert u vrijblijvend via de website of via het contact formulier op de website. Na bevestiging van de reservering is deze reservering definitief gemaakt. 2 dagen voor vertrek overleggen we met u of de vaart door kan gaan en vanaf dat moment bent u betaal plichtig voor eventuele annuleringen door slechte onverwachtse weersverwachtingen. Deze kosten vind u terug in de algemene informatie die toegestuurd is tijdens de reservering. Er kan aan boord middels mobiel bankieren, bankoverschrijving of contant betaald worden. Facturen worden 48 uur voor vertrek per mail verzonden en dienen binnen 7 dagen na dagtekening betaald te zijn. Er kan niet met creditcard betaald worden. Betaling op factuur is enkel mogelijk na overleg met BBQ boot Dordrecht/Rondvaartsloepen Dordrecht per mail en bij bevestigingen hiervan akkoord.

Hoofdstuk 5 – Veiligheid en omgeving.

Artikel 5
De schipper aan boord van een schip van BBQ boot Dordrecht/Rondvaartsloepen Dordrecht is altijd de baas. Hij of zij bepaalt wat er gebeurt. Tijdens de vaart behoudt de schipper zich het recht voor de vaart te onderbreken en/of de afgesproken route te wijzigen indien naar zijn/haar mening onverantwoorde en/of onveilige situaties voordoen of niet gehandeld wordt conform deze algemene voorwaarden. Veiligheid staat bij ons altijd voorop.

Artikel 6
Bij wangedrag, al dan niet veroorzaakt door drank- drugsgebruik, heeft de schipper het recht de tocht te onderbreken of per direct te beëindigen. Wildplassen is ten strengste verboden. Wildplassen zal leiden tot het onmiddellijk stopzetten van de tocht. In geval van bovenstaande, blijft de betalingsplicht van de klant bestaan. Ook zal geen restitutie worden verleend. BBQ boot Dordrecht/Rondvaartsloepen Dordrecht is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor letsel wat zich veroorzaakt heeft in situaties anders dan aan boord. Denk hierbij aan zwemmen, al dan niet met alcohol en of drugs, of tijdens een bezoek aan land voor, tijdens of na de vaart.

Hoofdstuk 6 – Catering en allergieën.

Artikel 7
BBQ boot Dordrecht/Rondvaartsloepen Dordrecht kan na overleg en bevestiging via email rekening houden met dieetwensen en allergieën. Hoewel we allerlei maatregelen nemen om het risico te minimaliseren, kunnen we niet garanderen dat uw maaltijd 100% glutenvrij, lactosevrij, noten vrij of andere allergie-vrij is. Heeft u een ernstige voedselallergie? Dan raden we u aan om uw allergiemedicijn mee te nemen. 

Hoofdstuk 7 – afspraken en overig.

Artikel 8
a. De gast zorgt ervoor dat hij minimaal 5 minuten voor de afgesproken tijd op de afgesproken plek aanwezig is. Als u later denkt te zijn dan de afgesproken tijd dan moet u dit zo spoedig mogelijk laten weten aan BBQ boot Dordrecht/Rondvaartsloepen Dordrecht.
b. Indien verhuurder – om wat voor reden dan ook – niet tijdig op de afgesproken tijd en plaats aanwezig zijn, dan zullen wij proberen langer door te varen. Kan dit vanwege vervolg boekingen niet dan gaat verhuurder op zoek naar een passende oplossing.

Artikel 9
Honden zijn toegestaan op onze rondvaarten. Bij de rondvaart kunnen maximaal twee honden per vaart mee aan boord. 

Artikel 10
Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.